אחריות חברתית

  • מפעלים ועובדים

החברה דבקה תמיד בתפיסה המכוונת לאנשים, מגנה על זכויותיהם ואינטרסים של עובדי הארגון, מספקת לינה וציורי זמרים בחינם לעובדי פס הייצור, מקימה תיבת דואר להצעת עובדים, מקשיבה לקול העובדים ושואפת ליצור פלטפורמה. לצמיחה המשותפת של ארגונים ועובדים.

  • חברות , ספקים ולקוחות

מבחינת הספקים והלקוחות, שיתוף הפעולה הידידותי ארוך הטווח שלה עם החברה התקיים במהלך תקופת הדיווח. תוך הקפדה על תפיסת כנות ואמינות, החברה מבקשת פיתוח מול ספקים ולקוחות, והתאמת שיתוף הפעולה התחזקה עוד יותר.

  • מיזם וחברה

כחברה ציבורית לא רשומה, החברה מקדישה תשומת לב רבה לאחריותה החברתית כחברה ציבורית לא רשומה תוך חתירה לתשואות כלכליות לבעלי המניות. על מנת ליישם לעומק את האסטרטגיה והרוח לפיתוח הפחתת העוני הלאומית, החברה עשתה מאמצים פעילים למלא את תפקידן של חברות ציבוריות לא רשומות לשרת את האסטרטגיה הלאומית להפגת עוני. במהלך תקופת הדיווח, החברה יישמה תכנון ממוקד להקלת עוני בדרכים שונות, ובשנים האחרונות תרמה עשרות אלפי יואן לתמיכה בבניית אזורים עניים.